Skip to main content

NodeJS: từ cơ bản đến nâng cao


FTN

THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học: 		NodeJS từ cơ bản đến nâng cao
Đơn vị đào tạo: 	SoICT

MÔ TẢ MÔN HỌC

Đây là khoá học NodeJS đầy đủ từ cơ bản tới nâng cao. Khoá học này không yêu cầu bạn cần có kiến thức nền. Thông qua khoá học, bạn sẽ được học về Javascript, các khái niệm cơ bản trong lập trình, đặc biệt là lập trình với NodeJS, và đến cuối khoá học bạn sẽ được giảng về cách xây dựng một trang Web cơ bản với NodeJS.

Không chỉ vậy, bạn cũng sẽ được dạy cách sử dụng thư viện ExpressJS và những kiến thức về Cơ sở dữ liệu (đặc biệt là MongoDB). Ngoài ra, bạn còn có quyền truy cập vào một số tài nguyên (tài liệu, source code) mẫu để tham khảo.

NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Giới thiệu chung và mục tiêu của khóa học

2. Các khái niệm cần biết

3. Nodejs cơ bản - Các cú pháp, biến, hàm trong Javascript

4. Nodejs cơ bản - Các cách tổ chức mã nguồn

5. Nodejs nâng cao - Cơ chế Event Emitter

6. Nodejs nâng cao - Xử lý đồng bộ/bất đồng bộ trong Javascript

7. Nodejs nâng cao - File System

8. Xây dựng Web Server với NodeJS

9. NPM - Quản lý package cho NodeJS

10. ExpressJS - Framework phổ biến của NodeJS

11. Cơ sở dữ liệu - Database trong NodeJS

12. Thực hành - Xây dựng TODO App bằng NodeJS

13. NodeJS thực chiến

YÊU CẨU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC VÀ KẾT QUẢ SAU MÔN HỌC

Khoá học không yêu cầu bạn cần kiến thức hoặc kinh nghiệm lập trình cụ thể.

Nếu biết kiến thức cơ bản về lập trình sẽ là một lợi thế

Tinh thần tự học, tự giác, vì sẽ có các bài kiểm tra ở cuối mỗi Chương

TÁC GIẢ/ GIẢNG VIÊN

zuong

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Nguyễn Hải Dương

HEDSPI K64 - 20194530

HoangAhh

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Nguyễn Hoàng Anh

HEDSPI K64 - 20194474

DuanLV

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Lê Văn Duẩn

HEDSPI K64 - 20194508

HienHV

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Hoàng Văn Hiển

HEDSPI K64 - 20194555

HoaKhanh

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Lê Thị Khánh Hoà

HEDSPI K64 - 20194565

TungND

Sinh viên CNTT khóa 64 BKHN

Nguyễn Đức Tùng

HEDSPI K64 - 20194713

  1. Course Number

    ftn003
  2. Classes Start

Enroll